Menu Luk

Fordele

Der er mange gode grunde til at blive aktionær i Samsø Økojord

  • Du bidrager til et fremtidssikret og fællesskabsstøttet landbrug
  • Du er med til at lette generationsskiftet i et økonomisk trængt landbrug
  • Du bidrager til at sikre mere økologi, en levende jord, renere drikkevand, bedre fødevarer og større biodiversitet
  • Du bliver medejer af økologiske landbrug på Samsø
  • Du er med til at hjælpe unge familier i gang som selvstændige landmænd, så vi fastholder livet på landet og flere økologiske landmænd
  • Dine penge står sikkert i samsk landbrugsjord