Menu Luk

Doner til Foreningen

En stor del af den økologiske produktion af frugt- og grønt finder i dag sted i økologiske haver.

Dyrkningsmodellen giver større kontrol over processen og sikrer, at der er benyttes de korrekte metoder i alle dyrkningens faser, fra spiring til høst og distribution. De økologiske grundtanker benyttes, uanset om der er tale om bær-buske, rodfrugter i bede eller frugttræer.

Målet med dyrkningsmetoderne strækker sig videre end blot et ønske om at levere lækre og velsmagende fødevarer til økologibevidste forbrugere. Det er ønsket om at skabe en bæredygtighed i samfundet, der driver driften af de økologiske haver på Samsø.

"Det er ønsket om at skabe en bæredygtighed i samfundet, der driver driften af de økologiske haver på Samsø."

Der er rig mulighed for at komme ud og opleve en af vores økologiske haver. Både som forbruger, der vil have en oplevelse, og som er nysgerrig efter at vide, hvordan et økologisk landbrug fungerer, og som landmand. Vores økologiske have-dyrkere er altid glade for at dele ud af erfaringer og viden.

De økologiske have-dyrkere på Samsø har dannet en gruppe, der har til formål at arbejde med økologisk havebrug i Landsforeningen Praktisk Økologis regi. Der afholdes regelmæssige møder, hvor der udveksles erfaringer og afholdes plante-bytte-dage. Det er også denne gruppe, der arrangerer ‘åbne haver’, hvor alle
kan komme og se haverne.

For yderligere info eller for at blive en del af samarbejdet, kontakt Alice Steenor på e-mail:alicesteenor@live.dk eller telefon: 30684036